Bohaterowie naszych bajek

 

Zapraszamy do udziału w XIX konkursie plastycznym pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Szanowni państwo, nauczyciele, rodzice uczniowie, przedszkolaki. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych bajek” zostaje zawieszony. Konkurs zostanie zorganizowany w innym terminie niż zakłada Regulamin o czym poinformujemy przez naszą stronę oraz na Facebooku.

REGULAMIN

zał 1 KARTA ZGŁOSZENIA

zał 2 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Krótka historia konkursu

 Konkurs  „Bohaterowie naszych bajek” jest organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  od  2001 r. Na początku obejmował zasięg ogólnopolski, później wojewódzki.

Inicjatorem konkursu był pan Antoni Żaliński ówczesny dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”.  Konkurs w pierwotnej wersji skierowany był do szkół podstawowych, następnie na prośbę zainteresowanych rozszerzony  na gimnazja, licea a nawet utworzono kategorię dla dorosłych.  Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej wierszami, bajkami oraz legendami dawnymi i współczesnymi.  Celem konkursu jest zainteresowanie  uczniów klasyką literatury dla dzieci, przestrzegając jednocześnie przed kiczem literackim i filmowym.

Konkurs zwraca uwagę na walor i morał edukacyjny bajki, utrwala uniwersalne treści bajki, prezentuje umiejętności twórcze dzieci. Od 2013 r. został włączony w realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu odbywa się corocznie w miesiącu czerwcu podczas uroczystej gali wręczania nagród za prestiżowe konkursy organizowane przez ognisko.