Plan zajęć

Tygodniowy rozkład zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” na rok szkolny 2019/2020

SP 46 Wałbrzyska 5

SP 146 Domaniewska

SP 191 Bokserska 30/Gruszczyńskiego 12

SP 212 ul. Czarnomorska 12

SP 271 ul. Niegocińska 2

Plan zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Fortepian/keyboard

Gitara/ukulele

Flet poprzeczny

Taniec „Tan”

Plastyka

Kaligrafia

Samorząd

Gry i zabawy

Szycie zabawek

Szycie na maszynie

Haft artystyczny

Biżuteria

Niteczka

Teatr

Turystyka

Dziennikarstwo

Zajęcia wokalne

W – warsztaty, na zajęcia dzieci rekrutowane są przez nauczycieli szkoły a nie przez system rekrutacyjny. Nie prowadzimy zapisu na te zajęcia.