Plan zajęć

Tygodniowy rozkład zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” na rok szkolny 2020/2021

SP 46 Wałbrzyska 5

SP 146 Domaniewska 33

SP 191 Bokserska 30

SP 212 Czarnomorska 12

SP 271 Niegocińska 2

OPP 175 Gruszczyńskiego 12