Fortepian

Program zajęć muzycznych z zakresu gry na fortepianie i  keyboardzie stanowi kontynuację działalności muzycznej poprzednich lat. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 18  roku życia. Zajęcia odbywają się indywidualnie jeden lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia grupowe w celu przygotowania zespołu do prezentacji np. konkursy i przeglądy muzyczne, występy szkolne odbywają się w zależności od potrzeb. Dzieci poznają technikę gry na w/w instrumentach oraz zapoznają się z tzw. żelaznym repertuarem muzyki poważnej i rozrywkowej. Oprócz gry na instrumentach uczniowie uczą się zasad muzyki oraz pogłębiają wiadomości z zakresu historii muzyki. Muzyka jest tym elementem kultury, który poprzez swoją formę ma wpływ nie tylko na słuch ale również na mowę, ruch, oddech. Muzyka jest narzędziem do wyrażania siebie. Program adresowany jest do uczniów o różnych  zdolnościach muzycznych. Jego założeniem jest przygotowanie do kontaktu z muzyką, jej odbiorem, ukierunkowanie działań twórczych, pomoc w rozumieniu i przeżywania świata dźwięków i rytmu a także pomoc w komunikowaniu się i wyrażaniu siebie. Poprzez naukę gry na instrumencie uczeń pozna nie tylko techniki i sposoby wykonywania utworów muzycznych, ale także wartości kulturowe i aktywizujące wrażliwość. Zajęcia nauki gry na instrumencie są też pomocne w rozwijaniu nauki pisania, czytania, logicznego myślenia.

Czas trwania lekcji 30-45 min. Aby uczestniczyć w zajęciach należy posiadać instrument w domu w celu codziennych ćwiczeń.