Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne dedykowane są dzieciom które czują potrzebę śpiewania i chcą kształtować swój głos. Na zajęciach dzieci poznają elementarne zasady emisji głosu i dykcji oraz podstaw kształcenia słuchu i zasad muzyki. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie  pianina „na żywo”.  Dzieci wykonują różne ćwiczenia, które pozwalają im odkrywać własne możliwości i walory najdoskonalszego instrumentu muzycznego jakim jest głos ludzki. Repertuar realizowany na zajęciach to starannie wyselekcjonowane utwory zawierające ciekawe i ambitne teksty oraz  budowę melodyczno – rytmiczną. Uczestnicy zajęć prezentują swoje umiejętności podczas rożnego rodzaju uroczystości.