Taniec sportowy/ludowy

Podczas zajęć tanecznych uczniowie poznają różnorodne techniki i style taneczne: tańce standardowe np: walc ang, wiedeński lub latynoamerykańskie np.: samba, chacha oraz taniec sportowy i elementy tańca  ludowego.

Zajęcia będą miały na celu wprowadzić uczniów w świat muzyki i tańca poprzez zabawę. W tańcu łatwiej wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. W trakcie zajęć dzieci nauczą się rozwijać wspólne zainteresowania tańcem a także przełamywać bariery i nieśmiałości. Będą reprezentowały placówkę podczas tanecznych konkursów zewnętrznych oraz uświetniały uroczystości  wewnętrzne placówki.