Piłsudski – krok ku niepodległości

10.01.2019

Laureaci konkursu

Kategoria 7-10 lat

1 miejsce – Kalina K.

1 miejsce – Zuzanna K.

2 miejsce – Emilia O.

3 miejsce – Natalia P.

wyróżnienie – Liliana R.

wyróżnienie – Aleksandra O. 

.

Kategoria 11-14

1 miejsce – Maciej Ś.

2 miejsce -Jakub U.

2 miejsce – Bartosz O.

3 miejsce – Maria O.

wyróżnienie -Karolina R.

.

Wszystkim laureatom gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

Rozdanie nagród w konkursie „Piłsudski-krok ku niepodległości”odbędzie się we wtorek 19.02.2019 r. o godz. 16.15

Warszawa, ul. Niegocińska 2, parter

   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  „Piłsudski – krok ku niepodległości” organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” . Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na zrobieniu kukiełki Józefa Piłsudskiego. Pomysł na wykonanie kukiełki znajdziesz poniżej w formie tutorialu. Drugi etap konkursu polega na rozwiązaniu zagadek, będą to miejsca związane z Marszałkiem, a następnie wybranie się z kukiełką Piłsudskiego w jedno z wybranych miejsc, którego dotyczyła zagadka i zrobienie zdjęcia kukiełki Marszałka na tle wybranego miejsca.  Serdecznie prosimy o pomoc Rodziców i Nauczycieli. Zainteresowanych poprosimy o przesyłanie odpowiedzi i zdjęć na adres e-mailowy konkursopilsudskim@gmail.com. Szczegóły konkursu w regulaminie. REGULAMIN KONKURSU

Naciśnij poniższe logo i obejrzyj filmik pokazujący jak wykonać kukiełkę Marszałka Piłsudskiego.
yt_1200-vfl4C3T0K

Zagadki :

 

1.Nazwa tego budynku i jego kształt, jak głosi anegdota, pochodzą od samego Marszałka, który akceptując plan miał odpowiedzieć: „tylko mi Panowie budować bez kantów„. Co to za budynek?

2. W tym budynku w pokoju na piętrze Marszałek układał plan Bitwy Warszawskiej. Co to za budynek?

3. Marszałek przywiązywał wielką wagę do propagowania kultury fizycznej i sportu. Co to za uczelnia sportowa, która powstała w 1927 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, której przewodniczył Józef Piłsudski? 

4. Gdzie w Warszawie został osadzony Marszałek za działalność konspiracyjną i opuścił to miejsce symulując chorobę psychiczną?

5. W jakim miejscu w Warszawie Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską 14 listopada 1920 roku?                            

REGULAMIN KONKURSU (zarys)

1.Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie.

2. Realizacja innowacji pedagogicznej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1. Wzbogacenie wiedzy o Józefie Piłsudskim.

2. Przybliżenie uczniom wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

3. Wzbogacenie wiedzy o obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

4. Przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

5. Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania zdobytej wiedzy.

6. Promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej.

7. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni.

8. Zaprezentowanie artystycznych umiejętności dzieci.

9. Zachęcanie do wspólnych przedsięwzięć i  spędzania czasu dzieci z rodzicami.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest  wykonanie fotografii kukiełki przedstawiającej Józefa Piłsudskiego na tle określonego miejsca w Warszawie. 

W tym celu należy:

1.Odgadnąć przynajmniej dwie z czterech zagadek dotyczących miejsc związanych z Marszałkiem. Zagadki dostępne są na stronie internetowej www.ognisko175.edu.pl i w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

2.Wykonać kukiełkę wg zamieszczonego szablonu lub własnego pomysłu. W tym celu przygotowaliśmy tutorial pokazujący w przystępny sposób wykonanie kukiełki krok po kroku. Tutorial dostępny jest na stronie internetowej ogniska, natomiast szablon znaleźć można zarówno na stronie jak i w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.

3.Wykonać fotografię kukiełki na tle odgadniętego miejsca Warszawy, związanego z Marszałkiem Piłsudskim. Fotografię należy wykonać tak by na zdjęciu widoczna była jedynie kukiełka na wybranym tle (bez sylwetki uczestnika konkursu).

4.Nadesłać fotografię na adres e-mailowy konkursopilsudskim@gmail.com

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Warszawy i okolic.

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Prace można wykonywać indywidualnie lub grupowo.

3.W przypadku udziału w konkursie grupy dzieci, dopuszcza się wysłanie zdjęcia zbiorowego kukiełek, przy czym każde dziecko wykonuje własną kukiełkę.

4. Dopuszcza się pomoc osoby dorosłej.

5. Jedna osoba (jedna grupa) może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną fotografię.

6. Zdjęcie należy wysłać w dobrej jakości fotograficznej w rozszerzeniu JPG, jako załącznik do e-maila.

7. W e-mailu wraz ze zdjęciem należy umieścić dodatkowe informacje: imię i nazwisko autora, wiek uczestnika, szkoła do której dziecko uczęszcza, imię i nazwisko rodzica / opiekuna bądź instruktora pomagającego przy wykonaniu pracy konkursowej.

8. E-maile prosimy wysyłać wg szablonu.

9. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza:

1) akceptację warunków Regulaminu. 

 Ocena prac

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury Konkursowe, które przyzna najlepszym pracom nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat.

3. Jury, oceniając nadesłane na konkurs prace, będzie brać pod uwagę:

1)      trafność odgadniętej zagadki

2)      estetyczność wykonanej kukiełki

3)      kompozycję zdjęcia

4)      wyobraźnię twórczą

5)      jakość wykonanej fotografii (kolor, jasność, ostrość)

Terminarz

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się Regulaminu na stronie internetowej ogniska: www.ognisko175.edu.pl

2. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 21.12.2018 r. na adres konkursopilsudskim@gmail.com

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 8.01.19 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas rozdania nagród lub przy innej okazji w siedzibie placówki. .

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8.01.19r.  na stronie internetowej Ogniska: www.ognisko175.edu.pl

6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 15.01.2019 r. w Domu Kultury „KADR” o godz.  16.00

 Postanowienia końcowe

1.We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury, ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

3. Nagrody nie odebrane do dnia 17.04.2019 r. przechodzą na poczet innych konkursów organizowanych przez OPP „175”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorarium autorskiego.