Dziennikarstwo

Jak być rzetelnym dziennikarzem, jak być mądrym odbiorcą?

Zajęcia koła dziennikarskiego są dedykowane głównie dzieciom starszym. W trakcie warsztatów uczymy się przeprowadzać wywiady, pisać krótkie artykuły informacyjne, śledzimy różnego rodzaju programy publicystyczne oraz czasopisma tematyczne. Warsztaty mają na celu uwrażliwić dzieci na wszelkiego rodzaju przekazy medialne, którym bardzo często brakuje obiektywizmu przez co ich twórcy zręcznie nami manipulują. Analizujemy debaty, badamy mechanizmy reklam, dekonspirujemy brak dziennikarskiego obiektywizmu, uczymy się rozpoznawać wszelkie triki autoprezentacyjne. Jednym słowem, staramy się być uważnymi odbiorcami wszelkich przekazów medialnych. Koło dziennikarskie „Mali dziennikarze” – uczestnicy w trakcie regularnych spotkań i systematycznej pracy poznają gatunki dziennikarskie oraz rodzaje mediów. Ponadto przygotowują własne publikacje prasowe i Biuletyn Ogniska.  Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu.