O nas

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” jest publiczną nieferyjną placówką oświatowo-wychowawczą działającą na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zajęcia prowadzone są według stałego tygodniowego planu zajęć. Realizujemy własne programy, projekty i innowacje oraz organizujemy uroczystości okazjonalne, okolicznościowe, warsztaty rodzinne i  konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, .

Prowadzimy zajęcia na terenie szkół:

Szkoły Podstawowej nr 271, przy ul. Niegocińskiej 2

Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30

Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Szaramowicza 12

 Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33

Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5

Oferujemy szereg ciekawych zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 20.00.

Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.