Wizja

 

Młody człowiek  przygotowany jest  do życia w społeczeństwie. Odznacza się wysoką kulturą osobistą i wiedzą artystyczną. Dostosowuje się do standardów europejskich pod względem intelektualnym, kulturalnym  i estetycznym. Młody człowiek jest pełen  tolerancji, pozytywnego postrzegania świata, zadowolenia  z  siebie i osiąganego celu własną pracą.