Misja

 

Działamy twórczo z nastawieniem na kulturę i sztukę muzyczną.  Zagospodarowujemy dzieciom wolny czas w sposób ciekawy, kreatywny i dający satysfakcję z uczenia się. Wspieramy rodziców w wychowaniu poprzez  realizację ciekawych programów, projektów i innowacji.   Poszukujemy talentów, wzmacniamy je, promujemy i  monitorujemy.