Piękna Nasza Historia

25.10.2018

REGULAMIN  (do pobrania)

1.  Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie, ul. Niegocińska 2.

2.  Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych: SP 146, SP 191, SP 46, SP 271

3.  Cele konkursu:

1)      Odkrywanie  talentów muzycznych u dzieci.

2)      Wychowanie w duchu patriotycznym.

3)      Stworzenie możliwości do zaprezentowania umiejętności wokalnych uczniów.

4)      Promowanie młodzieży uzdolnionej muzycznie.

5)      Propagowanie twórczości narodowej.

4.  Uczestnicy i kategorie:

Kategoria I

Uczniowie klas I-III – soliści, zespoły ( mogą być złożone ze wszystkich uczniów klasy lub tylko osób chętnych)

Kategoria II

Uczniowie klas IV-VI – soliści, zespoły (mogą być złożone ze wszystkich uczniów klasy lub tylko osób chętnych)

5. Terminy przesłuchań

SP 46 – 15 listopada 2018r., godz. 10.30 – 11.30

SP 191 – 15 listopada 2018r., godz. 11.00 – 12.00

SP 146 – 17 listopada 2015r., godz. 12.30 – 13.30

SP 271 – 17 listopada 2015r., godz. 14.00 – 15.00

 6. Zgłoszenia

1)      Zgłoszenia będą przyjmowane od osób chętnych bezpośrednio w dniu przesłuchań, bez wcześniejszego zgłaszania.

2)      Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie 4 podmioty wykonawcze.

3)      Każda klasa i każdy solista może zaprezentować tylko jeden utwór.

4)      Przed zgłoszeniem udziału w konkursie należy dokonać wewnętrznej weryfikacji uczestników.

7.  Miejsce i Forma przesłuchań:

Przesłuchania odbywać się będą w terminach podanych wyżej. Komisja konkursowa będzie oceniać uczniów w sali, o której przygotowanie prosi świetlicę szkolną. 

 8. Nagrody:

Jury konkursu przydzieli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  Odbiór nagród odbędzie się  w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”, przy ul. Niegocińskiej 2,   w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 14.00

9. Finał

Występ laureatów odbędzie się podczas seminarium w dniu 1 grudnia 2018 r. o godz. 14.00

10. Repertuar:

Zgodnie z pełną nazwą konkursu repertuar musi być ściśle związany z tematyką patriotyczną i narodową. Uczestnik może posłużyć się gotowym podkładem muzycznym lub akompaniamentem na żywo. Organizator nie zapewnia sprzętu niezbędnego do odtworzenia/ zagrania podkładu.

11. Kryteria oceny:

1)      Dobór repertuaru

2)      Przygotowanie merytoryczne

3)      Muzykalność

4)      Związek repertuaru z regulaminem i nazwą konkursu

5)      Innowacyjność wykonania

6)      Technika wokalna

7)      Ogólna estetyka występu

12. Komisja

W skład jury wejdą nauczyciele ogniska i nauczyciele szkół.