Aktualności

Z okazji wakacji cały zespół Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” życzy wszystkim swoim uczniom oraz  ich rodzicom wspaniałego wypoczynku, słońca, bezpiecznych i ciekawych przygód oraz cudownych wspomnień.

16.06.2020

Uwaga, rozpoczynamy zapisy na „Lato w mieście 2020 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” . Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce ORGANIZACJA

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny liczba miejsc jest ograniczona.

25.05.2020
Szanowni Państwo, rodzice i uczniowie
od 25 maja 2020 roku ognisko wznawia działalność, w określonym reżimie sanitarnym. Oznacza to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i prowadzącym zajęcia, a także pracownikom administracji i obsługi oraz zachowanie wszelkich zasad sanitarnych wynikających z trwającego stanu epidemicznego.
W związku z tym zmieniły się zasady funkcjonowania placówki oraz uległ zmianie plan zajęć. Jesteśmy zmuszeni zmniejszyć liczebność grup, liczebność uczniów w grupie i czas przebywania dziecka w ognisku zgodnie z wytycznymi GIS. Nadal część zajęć  prowadzonych jest zdalnie. 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na terenie ogniska jest wypełnienie i przesłanie deklaracji uczestnictwa
DEKLARACJA UCZESTNICTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
na adres e-mail ogniska: ognisko175@gmail.com do godz. 13.00 dnia poprzedzającego zajęcia i oczekiwać na potwierdzenie miejsca. W temacie wiadomości należy wpisać „Deklaracja uczestnictwa”.
Potwierdzenie z sekretariatu ogniska odbędzie się za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie do godz. 15.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku braku potwierdzenia należy przyjąć brak miejsca.
Poniżej zamieszczamy nowy plan zajęć. 

PLAN ZAJĘĆ

Plan może ulec zmianie dlatego prosimy każdorazowo przed zajęciami sprawdzić aktualny plan. Zajęcia będą zorganizowane dla uczestników, którzy będą przyprowadzani do ogniska i odbierani po zajęciach oraz dla uczestników samodzielnie przychodzących na zajęcia. Nie będzie możliwości odbierania dzieci ze świetlic szkolnych przez nauczycieli ogniska.

30.04.2020
WSPARCIE DLA MOKOTOWSKICH SENIORÓW
W związku z ryzykiem zakażenia się koronawirusem Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy uruchomił pomoc dla osób szczególnie zagrożonych zachorowaniem, które powinny ograniczyć wyjścia z domu.
Wsparcie dotyczy w szczególności osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych, osób samotnych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy:
– zrobieniu podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów higienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt;
– wyniesieniu śmieci .
W wykonaniu tych codziennych czynności pomogą Państwu nasi wolontariusze!
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 443 67 71 lub e-mailem: mokotow.wsparcie@um.warszawa.pl
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
23.04.2020
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wyjątkowe święto, które ma nam uświadomić, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. W tym roku w ramach innowacji pedagogicznej „Okaż kulturę i chroń kulturę” organizowany przez nas „Zielony Dzień” będzie przebiegał kilku etapowo, dziś pierwsza jego odsłona. Zamieszczamy zdjęcia przyrody wykonane przez naszych wychowanków z pomocą rodziców podczas wspólnych spacerów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.04.2020

Informujemy Państwa, że od dzisiaj tj. 1 kwietnia 2020 do odwołania rząd wprowadził zakaz przebywania poza domem, bez opieki dzieciom i młodzieży, która nie ukończyły 18 roku życia.

23.03.2020

Szanowni Państwo, rodzice, uczniowie. W zakładce „PRACA ZDALNA” nauczyciele ogniska będą zamieszczać informacje i materiały do pracy zdalnej. Zajęcia w ognisku są zajęciami rozwijającymi zdolności i pasje uczniów dlatego warto je kontynuować. Prosimy o zaglądanie na naszą stronę, może znajdziecie coś dla siebie. Po powrocie do ogniska przeanalizujecie z nauczycielami swoje zaangażowanie.
16.03.2020
LIST PREZYDENTA WARSZAWY
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie ogniska zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się żadne zajęcia. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410
5.03.2020
Informujemy, że zwolniło się jedno miejsce na zajęcia z nauki gry na fortepianie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 22 8534724
26.02.2020
Szanowni Rodzice uczniów (wychowanków) Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, na podstawie art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz.1148 z póź. zm.) informuję wszystkich rodziców uczniów korzystających z zajęć ogniska oraz wszystkich zainteresowanych działalnością Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, że dnia 6 lutego 2020 r. Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałą nr XXVI/760/2020 w sprawie zmiany siedziby placówki i od dnia 1 września 2020 r Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” będzie miało swoją siedzibę przy ul. Gruszczyńskiego 12.
Maria Popławska-Staniszewska dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”
UCHWAŁA NR XXVI 760 2020

 

 

           Zachęcamy do odwiedzania nas na stronie facebooka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21.01.2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20.01.2020

Nasz kolędowy wieczór odbył się w przyjemnej i rodzinnej atmosferze. Młodzi artyści odważnie przełamywali swoją tremę i starali się wypaść jak najlepiej. Zadanie nie było łatwe w szczególności dla dzieci, które swoją przygodę z instrumentem dopiero zaczęły.  

Dziękujemy gościom za liczne przybycie i spędzony razem czas. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie sprawiło wam tyle radości co nam i dzieciom i że spotkamy się ponownie przy kolejnym „wspólnym muzykowaniu”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03.01.2020

Zaproszenie  

Serdecznie Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nauką gry na instrumentach, na wieczór kolędowy w wykonaniu uczniów ogniska, który odbędzie się dnia 8.01.2020 o godz. 16.00, ul. Niegocińska 2. Kolędy zagrają uczniowie grupy fortepianu, keyboardu, fletu poprzecznego i gitary. Dodatkowo gościnnie wystąpią dwie osoby grające na  akordeonie i flecie poprzecznym. Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 planujemy w ognisku rozszerzyć edukację instrumentalną o akordeon oraz ewentualnie o skrzypce i saksofon. Zapraszamy. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.12.2019

 

W związku z udziałem wychowanków ogniska w konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Obrony Zwierząt zamieszczamy link do piosenki „Piesek Leci”. Jej wykonawcami są Majka Jeżowska, Włodek Paprodziad Dembowski i 7-letnia Natalka Justyniarska. Zapraszamy do wspólnego śpiewania!. 

Nasza Ala M. wykonała niezwykle wesołą i barwną ilustrację do tej piosenki 🙂

http://www.tomjustyniarski.pl/1.php

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 grudnia reprezentanci/przedstawiciele koła turystycznego i samorządu OPP „175” wybrali się do pobliskiej jadłodzielni (Al. Lotników 1, pawilon 83a), by zanieść tam produkty zgromadzone podczas andrzejkowej zbiórki charytatywnej.  Nasza wycieczka odbyła się w ramach programu innowacyjnego „Okaż kulturę i chroń naturę”, realizowanego w tym roku przez OPP „175”,  a który ma na celu ochronę przyrody i życie zgodne z filozofią zero waste. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzin w jadłodzielni, by podzielić się z innymi nadwyżkami żywności.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dnia 27 listopada Samorząd zorganizował dla dzieci imprezę pt. „Misiowy zawrót głowy” Świętowaliśmy wraz z naszymi pluszowymi przyjaciółmi Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Na balu zebraliśmy sporo artykułów papierniczych, które powędrują do szpitala dziecięcego przy ul. Banacha. Wszystkim podopiecznym szpitala dziecięcego życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05.12.2019

Serdecznie zapraszamy

do udziału w naszej kolejnej XIV edycji konkursu kolęd i pastorałek.

Regulamin dostępny w zakładce” innowacje i projekty”.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

04.12.2019

 

Podczas listopadowych zajęć z kaligrafii grupa starsza (klasa III i IV) poznawała różne rodzaje pisma. /dzieci pisały litery oraz wyrazy z wykorzystaniem ołówka oraz kalki technicznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           

 

Pod koniec października przedstawiciele naszego Samorządu zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy pochowanych na Cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W październiku Samorząd zorganizował spotkanie pt. „Jesienne zabawy z muzyką”. Podczas zabawy dzieci ubierały Panią Jesień, bawiły się przy muzyce i rozwiązywały zagadki. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.11.2019

Samorząd OPP „175” zaprasza na „Wieczór Wróżb Andrzejkowych”,  który odbędzie się 29.11.2019r. (piątek) w godz. 14.30-15.30 (klasy 0-1) 15.30-16.30 (klasy 2-3), (korytarz na 1 piętrze).

Uwaga!!!

Spotkanie będzie połączone ze zbiórką żywności z długą datą przydatności do spożycia (kasze, makarony, ryż, puszki, słodycze itp.), którą przekażemy potrzebującym do jadłodajni przy ul. Wałbrzyskiej. 

Dziękujemy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego na 21 listopada. Dzieci uczęszczające na zajęcia szycie zabawek i  biżuteria, gimnastykowały swoje palce przy wykonywaniu włochatych miniaturowych misiaczków.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Makramy wracają do łask – pojawiły się   np. jako element scenografii w klipie Viki Gabor, która reprezentowała Polskę na Eurowizji dla Dzieci.

   Gdyby twórcy teledysku wiedzieli jakie cudne makramy potrafią wykonać nasi uczniowie to zamówiliby je u Nas.

    Prezentowane prace wykonały:

 Julia, Kinga i Maja

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.11.2019

 

Samorząd OPP „175” zaprasza dzieci na „Misiowy zawrót głowy” – zabawę z okazji Dnia Misia. Zabawa odbędzie się 27 listopada (środa) w godz. 14.30-16.00 (korytarz na 1 piętrze).

Uwaga!!!

Zabawę spędzamy ze swoimi własnymi ulubionymi misiami, które przynosimy z domu. Zabawa jest połączona ze zbiórką artykułów papierniczych (kredek, bloków, farb, długopisów, flamastrów, zeszytów itp.), które zostaną przekazane do szpitala dziecięcego przy ul. Banacha.

 

 

MISIOWY ZAWRÓT GŁOWY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20.11.2019

 

W listopadzie grupa turystyczna zrealizowała m. in. ekologiczny spacer po Powiślu i odwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich w Polinie

 

 

 

13.11.2019

 Prezentujemy pracę Marianki Lindenau, która reprezentuje nasze ognisko w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury

Trzymamy kciuki!!!

5.11.2019

Zapraszamy do udziału w IV edycji seminarium „Edukacja przez kulturę i sztukę”. Seminarium odbędzie się 30 listopada 2019 r. (sobota) w godz. 9.00-16.00. Zapisy odbędą się w dniach 11-22 listopada 2019 r. W celu zapisania się na seminarium należy przesłać na adres ognisko175@gmail.com wypełniony formularz w temacie wpisując „Zgłoszenie na seminarium”. O przyjęciu na seminarium poinformujemy e-mailem zwrotnym w dniu 25 listopada. W przypadku braku e-maila zwrotnego należy rozumieć, że zgłoszenie nie zostało przyjęte. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 853 47 24. Harmonogram oraz formularz zgłoszeń znajduje się w zakładce „Innowacje/Projekty” ZAPRASZAMY

24.10.2019 

Samorząd ogniska zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zabawie „Jesienne zabawy z muzyką”

Zabawa odbędzie się 29.10.2019 r. (wtorek) w godz. 14.30-16.00 ul. Niegocińska 2, parter I piętro. Zapraszamy:-)

6.09.2019

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 12.09.2019 r. o godz. 17.30 w Warszawie, ul. Niegocińska 2. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich rodziców naszych uczniów ze szkół: SP 46, SP 146, SP 191, SP 271. Porządek zebrania:

1. Wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

2. Omówienie organizacji zajęć w ognisku na rok szkolny 2019/2020

6.09.2019

Zebranie rodziców z nauczycielem fletu odbędzie się 16.09.2019 r. o godz. 15.30 w Warszawie, ul. Niegocińska 2 sala 29. Obecność dzieci, które nie wzięły udziału w sprawdzianie predyspozycji jest obowiązkowa. 

2.09.2019

Witamy wszystkich naszych uczniów i ich rodziców w nowym roku szkolnym 2019/2020. Życzymy Wam wspaniałego roku i wielu sukcesów artystycznych i innych. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na której niebawem pojawią się  informacje związane z rozpoczynającymi się zajęciami. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na nowe informacje.