Innowacje/Projekty

28.09.2018

Innowacje rok szkolny 2018/2019 

„Piłsudski- krok ku niepodległości” 

OPIS INNOWACJI:

Inspiracją do opracowania innowacji pt. „Piłsudski – krok ku niepodległości.” jest 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP obchodzona w 2018 roku. Niniejszy program ma umożliwić dzieciom poznanie biografii Piłsudskiego, odwiedzenie miejsc związanych z jego życiem oraz poznanie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem głównym programu jest budzenie dumy narodowej i kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci, które to wartości były szczególnie bliskie Marszałkowi.

Program innowacyjny będzie miał formę kilku przedsięwzięć: lekcji muzealnych, spotkań z przewodnikiem, spaceru z elementami gry terenowej, zajęć rękodzielniczych oraz konkursu o zasięgu warszawskim dla uczniów wraz z rodzicami. Ważnym elementem programu jest zaangażowanie rodziców w jego realizację, wiemy, bowiem jak istotne jest wspólne budowanie relacji międzypokoleniowych i zaangażowanie w sprawy społeczne. Dla wychowanków Ogniska przygotowaliśmy szereg zajęć by jak najbardziej przybliżyć dzieciom wartości związanych z tematyką niepodległościową. Prócz wycieczek, dzieci wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których wspólnie uszyjemy zabawkę przedstawiającą Józefa Piłsudskiego. Uszyta postać Marszałka odgrywa kluczową rolę na późniejszym etapie naszej innowacji. Ona to bowiem będzie głównym bohaterem prac konkursowych.  Zadaniem uczestników konkursu będzie odgadnięcie miejsc położonych na terenie Warszawy związanych z Piłsudskim i na ich tle wykonać fotografię wykonanej własnoręcznie zabawki. Zagadki wraz z tutorialem zabawki umieszczone zostaną na stronie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Liczymy, że wspólne rodzinne wędrówki zainspirują rodziców i dzieci do twórczej aktywności.

Niniejsza innowacja przeznaczona jest dla wychowanków Ogniska w szczególności zaś dla uczestników zajęć „turystycznych” i zajęć „szycia zabawek i innych robótek” oraz dla wszystkich dzieci uczących się na terenie Warszawy. Realizacja programu będzie przebiegała zgodnie  z harmonogramem.

ROZMIAR PRZESTRZENNY

Miejsca realizacji: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, muzea: Muzeum Niepodległości, Belweder, Przystanek Historia, spacer z elementami gry terenowej na terenie Warszawy. 

CELE 

 • Wzbogacenie wiedzy o Józefie Piłsudskim
 • Przybliżenie uczniom wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
 • Budzenie szacunku dla przeszłości
 • Budzenie dumy narodowej z tego, że jesteśmy Polakami
 • Wzmacnianie więzi z narodem, jego historią 
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu 
 • Wzbogacenie wiedzy o obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
 • Przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym
 • Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • Przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym
 • Podnoszenie jakości edukacji i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
 • Rozwój zainteresowań historycznych i kompetencji poznawczych
 • Zwiększenie szans edukacyjnych młodych warszawiaków
 • Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy
 • Integracja uczestników zajęć i budowanie więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji  i otwartości
 • Promocja placówki

 PRZEWIDYWANE EFEKTY

Dzieci:

 • Rozumieją znaczenia słów patriota, ojczyzna, obywatel;
 • Wymieniają symbole narodowe 
 • Mają miejsca związane z Józefem Piłsudskim  
 • Znają losy Józefa Piłsudskiego
 • Znają fakty związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 
 • Biorą aktywny udział w życiu kulturalnym stolicy
 • Wykazują się aktywnością artystyczną i naukową 
 • Są gotowe do podejmowania wyzwań

 

METODY

 • Lekcje muzealne
 • Wycieczki z przewodnikiem
 • Pogadanki
 • Gra terenowa 

FORMY

 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Warsztaty

 ZAKRES TREŚCI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

PAŻDZIERNIK:

 • Zapoznanie uczniów z programem innowacji i omówienie jej na zajęciach koła turystycznego, szycia zabawek.
 • Zamieszczenie na stronie internetowej OPP „175”: regulaminu konkursu, „Piłsudski- krok ku niepodległości.”, pytań-zagadek dotyczących miejsc w Warszawie związanych z Marszałkiem Piłsudskim (Odzyskaniem przez Polskę niepodległości) oraz tutorialu pokazującego w przystępny sposób „krok po kroku” jak wykonać zabawkę.
 • Wizyta w Muzeum Niepodległości w ramach koła turystycznego
 • Warsztaty rękodzielnicze dla wychowanków Ogniska
 • Spacer z elementami gry terenowej w okolicach Placu Piłsudskiego- w ramach koła turystycznego i Szycia zabawek, podczas której zrobimy wspólną fotografię.
 • Wizyta w Muzeum Niepodległości w ramach koła turystycznego

LISTOPAD:

 • Wizyta w Przystanku Historia w ramach koła turystycznego
 • Wizyta w Domu Spotkań z Historią w ramach koła turystycznego
 • Konkurs „Piłsudski- krok ku niepodległości.” Nadsyłanie prac konkursowych.

GRUDZIEŃ:

 • Zwiedzanie Belwederu w ramach koła turystycznego i szycia zabawek
 • Konkurs „Piłsudski- krok ku niepodległości.” Nadsyłanie prac konkursowych.

STYCZEŃ:

 • Rozstrzygnięcie konkursu umieszczenie wyników na stronie internetowej placówki
 • Uroczyste wręczenie nagród podczas gali konkursowej

OCZEKIWANE EFEKTY:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego, ważnych wydarzeń  i okoliczności związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
 • Poznanie miejsc w Warszawie związanych z Józefem Piłsudskim i miejsc związanych  z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
 • Poznanie symboli narodowych. 

ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT

 • Przybory do szycia, nici, filc, patyczki drewniane, wypełnienie syntetyczne, małe guziczki. 

SPRZYMIERZEŃCY

 • Rodzice
 • Rada Rodziców 

SPOSOBY OCENY

Osiągnięcia uczniów będą kontrolowane w konkursie o zasięgu warszawskim „Piłsudski- krok  ku niepodległości.” 

EWALUACJA

Celem ewaluacji będzie:

 • Zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian  i poprawek w istniejącym programie.
 • Sprawdzenie, czy realizacja programu rozwija zainteresowania i wiadomości uczniów.
 • Zasadność i atrakcyjność zadań przyjętych do realizacji zostanie poddana ocenie uczniów  i rodziców poprzez zaangażowanie podczas zajęć oraz w przedsięwzięcia przewidziane  w programie: wycieczki, konkurs o zasięgu warszawskim.

 

Termin wdrożenia: X 2018-I 2019

Adresaci: uczniowie klas I-VIII wraz z rodzicami.

19.09.2017

Innowacje rok szkolny 2017/2018

1. „ Być kobietą, być kobietą…”

W związku z ogłoszeniem roku 2018 rokiem Praw Kobiet, postanowiliśmy przybliżyć naszym wychowankom zarówno rys historyczny związany z przyznaniem kobietom pełni praw wyborczych, jak i także sylwetki wybranych i powszechnie uznanych kobiet. W trakcie zajęć chcielibyśmy zapoznać uczniów ze zmianami, które zaszły w prawnej, społecznej i zawodowej sytuacji kobiet w Polsce. Chcemy ukazać również ich powszechny wpływ na naukę i sztukę. Z tego też względu sięgniemy po życiorysy takich postaci jak: Maria Skłodowska – Curie, Emilia Plater, Maria Jarema, Anna German, Ewa Demarczyk, Violetta Villas, czy Helena Modrzejewska. Uczniowie zapoznają się z ich dorobkiem za pomocą różnorodnych metod wykorzystywanych podczas naszych zajęć.

Według parlamentarzystów wśród kobiet zasługujących na ogromne uznanie znalazła się także Irena Sendlerowa, pod której patronatem będzie przebiegał rok 2018. Biorąc pod uwagę jej liczne zasługi postanowiliśmy włączyć Irenę Sendlerową do naszego panteonu wybitnych Polek. Za pomocą jej życiorysu omówimy kwestie związane z holokaustem oraz tak często poruszany dzisiaj temat mniejszości narodowych.

Nasze zajęcia będą obfitować w szereg atrakcji np.: w ramach koła turystycznego uczniowie udadzą się do muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, w trakcie zaś cyklu zajęć wokalnych zatytułowanego „Wielkie divy polskiej piosenki” nasi uczniowie poznają twórczość znanych kobiet sceny muzycznej. Wśród wielkich Polek nie może zabraknąć Heleny Modrzejewskiej, aktorki która już za życia stała się legendarną artystką scen polskich i amerykańskich. Nie zabraknie również elementów historii (przedstawienie postaci Emilii Plater) czy sztuki malarskiej (życiorys Marii Jaremy).               W cykl zajęć postanowiliśmy włączyć także organizację balu karnawałowego „Słynnych Polek i Polaków”, podczas którego uczniowie zagłosują na najwybitniejszą Polkę wszechczasów. Wyniki głosowania zaprezentujemy w dniu 8 marca na naszej stronie internetowej.

Celem niniejszej innowacji jest jednak nie tylko zapoznanie uczniów z biogramami wybitnych Polek. Chcemy również zwrócić uwagę dzieci na rolę tych „zwykłych-niezwykłych” kobiet, które bardzo często są niedoceniane. Z tego też względu w okolicy Dnia Matki chcielibyśmy stworzyć wraz z dziećmi kolaż, na którym zaprezentowane będą wszystkie najbliższe im kobiety. Pragniemy także przy okazji tego święta zorganizować galę podsumowującą nasz program. Planujemy połączyć ją z koncertem zadedykowanym mamom oraz wernisażem prac.

OPIS PROGRAMU

2. „Spotkania z legendą”  

Innowacja „Spotkania z legendą” powstała w skutek inspiracji programem PEgaz i chęcią nawiązania współpracy z innymi placówkami. Jej celem jest również promocja edukacji pozaszkolnej jako nowatorskiej metody i formy pracy.  Nadrzędnym zadaniem programu jest jednak przybliżenie uczniom warszawskich szkół, legend dotyczących naszej stolicy i zapoznanie ich z ciekawostkami związanymi z Warszawą. Należy podkreślić, ze program dedykowany jest w szczególności wychowankom warszawskich świetlic. Zajęcia będą miały dwojaką formę, a mianowicie zajęć w szkole lub wycieczek po Starówce.

Legendy: „Wars i Sawa”, „Warszawska Syrenka”, „O kamiennym niedźwiedziu”,”O kominiarczyku”, „O kolumnie Zygmunta”, „Komu chleb spleśniały stanie za specjały, „Kiedy jeden włos może zmienić serce złodzieja, „Bazyliszek na Krzywym Kole”, „O mistrzu Twardowskim, mniszchowych braciach i wielce urodziwym duchu, „O czarnoksiężniku na Piwnej”.

SPOTKANIE Z LEGENDĄ-opis programu

3. ”Program  PEgaz

Wisła łączy a nie dzieli

Jesteśmy dumni, że możemy włączyć się w realizację założeń programu Pegaz, gdyż jej idee są nam niezmiernie bliskie. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, na rozwijaniu ich pasji i zainteresowań, na odkrywaniu w nich talentów – tych wielkich i tych małych, tak ważnych przy kształtowaniu poczucia własnej wartości i podnoszeniu samooceny. Cieszymy się, że możemy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą z nauczycielami z innych placówek oświatowych, przyczyniając się do integracji dzieci i młodzieży z różnych dzielnic Warszawy. Z naszymi zajęciami wychodzimy po za mury budynków by rozszerzać perspektywy, sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności.

W naszym projekcie, w związku z obchodami Roku Rzeki Wisły, skupimy się przede wszystkim na tematyce wiślanej, gdyż nam, warszawiakom, ten temat jest szczególnie bliski. Będziemy podziwiać jej piękno podczas wycieczki, zapoznamy się z jej historią i legendami. Zaznajomimy się z jej fauną i florą by w końcu stała się naszą inspiracją do zajęć artystycznych. Naszym celem jest integracja dzieci i młodzieży z różnych palcówek nie tylko działających na terenie Mokotowa. Mamy nadzieję, że wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży przyczynią się do ich lepszego startu w dorosłość.

………………………………………………………………………………………………………………………………

14.09.2016

Innowacja rok szkolny 2016/2017 

Jubileusz roku 2017

„Sejm poparł podczas środowego głosowania uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki”

Na  rok szkolny 2016/2017 nauczyciele ogniska  uchwalili jedną  Innowację Pedagogiczną. Innowacja będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez Sejm obchodów roku poświęconemu Józefowi Piłsudskiemu. Innowacji będzie realizowana się za zajęciach koła turystycznego.

pilsudski-22

 Program innowacji

program