Informacja w sprawie rekrutacji

                                                                                                         Warszawa, 29.09.2014 r.

 Szanowni Państwo,

dobiegła końca rekrutacja na zajęcia prowadzone przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” na rok szkolny 2014/2015.

Uprzejmie Państwa proszę  o składanie „Kart uczestnika”, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.ognisko175.edu.pl oraz w sekretariacie Ogniska sala 26, ul. Niegocińska 2. Proszę dokonać ostatecznej weryfikacji i zgodności z tygodniowym planem zajęć. Proszę potwierdzić ostateczną Państwa decyzję do dnia 3 października.

Potwierdzeniem ostatecznym i dla nas obowiązującym jest złożona przez Państwa „Karta uczestnika”.  Karta musi być wypełniona we wszystkich polach za wyjątkiem numeru.

Jeśli ktoś z Państwa kartę już złożył i nie wnosi zmian,nie ma potrzeby składać jej ponownie.
Dnia 8 października 2014 r. zostanie zamieszczona informacja na jakie zajęcia są jeszcze wolne miejsca.

Komisja Rekrutacyjna zbierze się 7 października 2014 r. i podejmie decyzję o utrzymaniu lub wycofaniu zaplanowanych kół (dotyczy kół,na które nie zapisała się odpowiednia ilość osób) oraz powstaniu koła wokalnego lub gimnastyki korekcyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 13 października 2014 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

Dziękuję Państwu za wspaniałą współpracę i wyrozumiałość w sprawie Rekrutacji.