Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW PRZY OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ „175”

12 8002 0004 0042 9595 2003 0002

Konto prowadzi BS Piaseczno ul. Rzymowskiego 33, 02-679 Warszawa.

tytuł wpłaty: dobrowolna wpłata na fundusz RR OPP „175” imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły (SP 191, SP 271, SP 146),