Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo, Rodzice,
pragnę poinformować Państwa, że przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” działa Rada Rodziców ogniska, której zadaniem jest wspieranie działalności statutowej placówki.
Uczestniczymy w zakupie nagród dla uczniów ogniska biorących udział w konkursach oraz dofinansowujemy organizację konkursów organizowanych przez ognisko w Domach Kultury Kadr i Służewskim Domu Kultury. Dofinansowujemy wyjścia dzieci na zajęcia koła turystycznego do muzeów i innych miejsc kultury. Zakupujemy pomoce dydaktyczne. Dofinansowujemy warsztaty środowiskowe i rodzinne. Na koniec roku szkolnego zakupujemy uczniom upominki za systematyczne uczestnictwo w zajęciach i wzorową postawę.
Ostatnio powstał pomysł stworzenia wypożyczalni instrumentów dla uczniów rozpoczynających naukę gry, ponieważ ognisko będzie dążyć do rozszerzania oferty indywidualnej nauki gry na instrumentach. Jest gitara, fortepian, ukulele, flet poprzeczy. Planowane są akordeon, skrzypce, saksofon.
Jeżeli mają Państwo życzenie wesprzeć fundusz Rady Rodziców a tym samym działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” poniżej podaję numer konta do wykonania przelewu. Kwota jest dowolna, według uznania Państwa.

Katarzyna Durska-Rudnik
Przewodnicząca Rady Rodziców
Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175″

Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”
ul. Niegocińska 2, 02-698 Warszawa
Nr konta: 12 8002 0004 0042 9595 2003 0002
Piaseczyński Bank Spółdzielczy

Tytuł: dobrowolna wpłata na fundusz RR OPP „175” imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły (SP 191, SP 271, SP 146)