Przejdź do treści
Slide One
Slide One
Slide One - kopiuj
Slide One - kopiuj
previous arrow
next arrow

„KAŻDY UCZEŃ OTOCZONY TROSKĄ I WSPARCIEM MOŻE ODKRYĆ SWÓJ TALENT”

UWAGA:

Nasze Motto

Motto naszej placówki nie jest przypadkowe. Od wielu lat staramy się, aby ognisko było miejscem, w którym każde dziecko zostanie otoczone troską w kierunku rozwijania zainteresowań, odnajdywania życiowych pasji oraz pogłębiania ogólnej wiedzy o kulturze i sztuce. Naszym zadaniem jest nie tylko zapewnianie opieki uczniom w ramach ich zainteresowań, ale przede wszystkim pogłębienie tychże zainteresowań, dążenie do osiągania coraz to lepszych wyników w dziedzinie, która najbardziej dziecko pasjonuje. Staramy się promować ucznia i monitorować jego rozwój artystyczny.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175

Kim jesteśmy?

Jesteśmy publiczną (bezpłatną) placówką wychowania pozaszkolnego. Prowadzimy zajęcia artystyczne według stałego tygodniowego planu zajęć na terenie kilku szkół oraz okazjonalne, okolicznościowe oraz warsztatowe organizowane według rocznego kalendarza imprez i uroczystości. Szczególnie polecane: seminarium „Edukacja przez kulturę i sztukę” oraz konkurs muzyczny o zasięgu ogólnopolskim „Młode Talenty Muzyczne” i plastyczny o zasięgu wojewódzkim „Bohaterowie naszych bajek”.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas pasja do muzyki, która oprócz zajęć instrumentalnych, wokalnych i tanecznych jest obecna jako filar na wszystkich pozostałych zajęciach. Drugim filarem jest rękodzieło artystyczne i użytkowe, które stanowi nieodłączny element folkloru polskiego. Naszą wizytówką są zajęcia turystyczne, których celem jest „zdobycie” w ciągu roku jak największej liczby muzeów i miejsc kultury, plastyka, która niezmiennie od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodszych dzieci oraz taniec, teatr, dziennikarstwo, kaligrafia i inne.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175

Przez dziewięć lat – podstawówki i gimnazjum Polskie dzieci spędzają na lekcjach poświęconych sztuce nie więcej niż 255 godzin.
Filip Springer

Filip Springer

Misja

Działamy twórczo z nastawieniem na kulturę i sztukę muzyczną. Zagospodarowujemy dzieciom wolny czas w sposób ciekawy, kreatywny i dający satysfakcję z uczenia się. Wspieramy rodziców w wychowaniu poprzez realizację ciekawych programów, projektów i innowacji. Poszukujemy talentów, wzmacniamy je, promujemy i monitorujemy.

 

Informacje o odwołanych zajęciach dostępne są na stronie po wybraniu: ZAJĘCIA -> ODWOŁANE ZAJĘCIA

Skip to content