Lato i zima w mieście

18.01.2023

Informujemy, że ognisko organizuje zajęcia podczas ferii w ramach akcji „Zima w mieście 2023” w dniach 13-24 lutego 2023 w godzinach 9.00-14.00

HARMONOGRAM

KARTA UCZESTNIKA

Ważne informacje

1.Rekrutacja odbywa się dniach: 20.01-30.01.2023 (termin nadsyłania Kart Uczestnika) 

2. Zapisu nie można dokonywać przed wyznaczonym terminem i Karty Uczestnika przesłane wcześniej nie wezmą udziału w rekrutacji.

3. „Kartę Uczestnika” należy przesłać na adres:  rekrutacjaopp175@gmail.com

4. O przyjęciu dziecka decyduje informacja zwrotna z placówki.

5. Informacja zwrotna zostanie przesłana po zamknięciu terminu rekrutacji, najpóźniej 3.02.2023 r.

6. Śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie. Codziennie ok. godz. 11.00 przewidziany jest czas na zjedzenie drugiego śniadania.

7. Miejsce zbiórki jest przy wejściu do placówki, II piętro.

  1. 8. Prosimy o punktualność, gdyż nauczyciel zabiera punktualnie grupę i nie będzie drugiej osoby do otwierania drzwi. Pracownicy obsługi pracują po południu.
  2. 9. Obowiązuje zmiana obuwia na kapcie lub grube antypoślizgowe skarpetki.
  3. 10. Harmonogram może ulec zmianie ze względu na oczekiwanie potwierdzenia miejsc z miasta: Muzeum Polin, Muzeum Warszawy, Kino Luna, Pawilon Kamień Edukacyjny, Straż Pożarna, Straż miejska, Muzeum Sztuki nowoczesnej. Zmiany mogą nastąpić tam gdzie wpisany jest „Spacer-wycieczka”. W przypadku braku potwierdzenia z zewnątrz zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w ognisku według podanych opisów warsztatów. Te zmiany mogą dokonać się jeszcze zanim rozpoczną się ferie. Godziny opieki nad dziećmi pozostają bez zmian tj. 9.00-14.00.

Dokumenty

REGULAMIN AKCJI LATO I ZIMA W MIEŚCIE

ZASADY ORGANIZACJI

6.07.2022

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na akcję lato w mieście dla uczestników indywidualnych. Informujemy również, że w terminie 16-19 sierpnia nie można się zapisać  indywidualnie. Ten termin zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych.

30.05.2022

Akcja Lato w mieście 2022 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” odbędzie się w terminie  16-31 sierpnia 2022 w godz. 9.00-13.00.

  16-19.08.2022 dla grup zorganizowanych 

22-31.08.2022 dla uczestników indywidualnych

Uwaga zapisy na akcję „Lato w mieście”  będą przyjmowane w dniach 13-24.06.2022 drogą elektroniczną na adres: rekrutacjaopp175@gmail.com

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

REGULAMIN AKCJI LATO I ZIMA W MIEŚCIE

KARTA UCZESTNIKA INDYWIDUALNA

KARTA UCZESTNIKA GRUPOWA

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

HARMONOGRAM DLA INDYWIDUALNYCH

Ważne informacje w skrócie wynikające z zarządzenia dyrektora i  regulaminu akcji „Lato i zima w mieście” 

1. „Kartę Uczestnika” należy przesłać na adres:  rekrutacjaopp175@gmail.com

2. O przyjęciu dziecka decyduje informacja zwrotna z placówki, że dziecko lub grupa została przyjęta.

3. Informacja zwrotna zostanie przesłana po terminie rekrutacji, najpóźniej 30.06.2022

4. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

5. Akcja „Lato w mieście 2022” prowadzona jest w budynku ogniska przy ul. Gruszczyńskiego 12 oraz w miejscach o których mowa w harmonogramie.

6. Dzieci odbierane są przy wejściu głównym do placówki II piętro.

7. Na zajęcia należy przyjść punktualnie.