Lato i zima w mieście

30.06.2021

Uwaga, w dniu 2.07.2021 (piątek) został zmieniony plan „Lata w mieście”.  Zamiast zajęć w ognisku przed południem dzieci wychodzą na bardzo fajną wycieczkę do Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Prosimy zerknąć w harmonogram lata w mieście.   

26.05.2021 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” organizuje akcję „Lato w mieście 2021”

Ważne terminy

Akcja Lato w mieście prowadzona będzie w dniach  28.06-9.07.2021. 

Rekrutacja odbywa się (Kartę uczestnika należy przesłać)  w dniach: 31.05-11.06.2021

Zapisu nie można dokonywać przed wyznaczonym terminem i Karty uczestnika przesłane wcześniej nie wezmą udziału w rekrutacji.

Dokumenty

HARMONOGRAM LATA W MIEŚCIE 2021

KARTA UCZESTNIKA

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE 7

Ważne informacje w skrócie wynikające z regulaminu i organizacji

1. „Kartę Uczestnika” należy przesłać na adres:  ognisko175@gmail.com 

2. O przyjęciu dziecka decyduje informacja zwrotna z placówki, że dziecko zostało przyjęte.

3. Obowiązuje zmiana obuwia.

4. Śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie.

5. Obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z zamieszonymi na stronie procedurami i zasadami funkcjonowania placówki.

6. Akcja „Lato w mieście 2021” prowadzona jest wyłącznie w budynku ogniska przy ul. Gruszczyńskiego 12. 

7. Dzieci odbierane są przy wejściu głównym do placówki II piętro.

8. Zbiórka grupy o godz. 8.00

9. Dzieci, które się spóźnią nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach, gdyż nauczyciel schodzi do wejścia głównego po całą grupę tylko jeden raz.