Lato i zima w mieście

28.01.2022

Uwaga: ze względów od nas niezależnych tj. odwołania przez instytucje organizacji zajęć, harmonogram zimy w mieście został zmieniony. Prosimy o zapoznanie się.

12.01.2022

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” organizuje akcję „Zimę w mieście 2022” dla uczestników indywidualnych oraz uczestników grupowych. W harmonogramie zaznaczono zajęcia dla uczestników indywidualnych kolorem czarnym a dla uczestników grupowych kolorem niebieskim. Nie ma możliwości zapisać się indywidualnie na zajęcia grupowe.

Akcja „Zima w mieście” prowadzona będzie w dniach  31.01-11.02.2022

Uzupełnioną kartę uczestnika indywidualnego lub grupowego należy przesłać na adres: rekrutacjaopp175@gmail.com i oczekiwać potwierdzenia.

Dokumenty

HARMONOGRAM AKTUALIZACJA 28 STYCZNIA

KARTA UCZESTNIKA INDYWIDUALNA

KARTA UCZESTNIKA GRUPOWA

REGULAMIN 2022

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OPP 175

Ważne informacje w skrócie wynikające z zarządzenia dyrektora,  regulaminu akcji zima w mieście oraz innych regulaminów organizacji pracy placówki w tym procedur Covid-19

1.”Kartę Uczestnika” należy przesłać na adres:  rekrutacjaopp175@gmail.com

2.O przyjęciu dziecka decyduje informacja zwrotna z placówki, że dziecko lub grupa została przyjęta.

3.Informacja zwrotna zostanie przesłana po terminie rekrutacji, najpóźniej 26.01.2022

4.Obowiązuje zmiana obuwia.

5.Obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z zamieszonymi na stronie procedurami i zasadami funkcjonowania placówki.

6.Akcja „Zima w mieście 2022” prowadzona jest w budynku ogniska przy ul. Gruszczyńskiego 12 oraz w miejscach o których mowa w harmonogramie.

7.Dzieci odbierane są przy wejściu głównym do placówki II piętro.

8.Na zajęcia należy przyjść punktualnie.

Plakat

 

 

26.01.2022

W dniach 26-27.01.2022 odwołane zajęcia z dziennikarstwa i teatru

25.01.2022

W dniach 25-27.01.2022 odwołane zajęcia:  Eko-diy, szycia na maszynie, papierowe cudaki, haft

21.01.2022

W dniach 21-28.01.2022 odwołane zajęcia: taniec, akademia popołudniowa, klub młodego społecznika, kaligrafia, 

W dniach 21-28.01.2022 zajęcia „Słucham, śpiewam, gram” i fortepian z p. Anią realizowane są online. Nauczyciel wysyła link do spotkania