Lato i zima w mieście

6.07.2022

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na akcję lato w mieście dla uczestników indywidualnych. Informujemy również, że w terminie 16-19 sierpnia nie można się zapisać  indywidualnie. Ten termin zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych.

30.05.2022

Akcja Lato w mieście 2022 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175” odbędzie się w terminie  16-31 sierpnia 2022 w godz. 9.00-13.00.

  16-19.08.2022 dla grup zorganizowanych 

22-31.08.2022 dla uczestników indywidualnych

Uwaga zapisy na akcję „Lato w mieście”  będą przyjmowane w dniach 13-24.06.2022 drogą elektroniczną na adres: rekrutacjaopp175@gmail.com

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

REGULAMIN AKCJI LATO I ZIMA W MIEŚCIE

KARTA UCZESTNIKA INDYWIDUALNA

KARTA UCZESTNIKA GRUPOWA

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

HARMONOGRAM DLA INDYWIDUALNYCH

Ważne informacje w skrócie wynikające z zarządzenia dyrektora i  regulaminu akcji „Lato i zima w mieście” 

1. „Kartę Uczestnika” należy przesłać na adres:  rekrutacjaopp175@gmail.com

2. O przyjęciu dziecka decyduje informacja zwrotna z placówki, że dziecko lub grupa została przyjęta.

3. Informacja zwrotna zostanie przesłana po terminie rekrutacji, najpóźniej 30.06.2022

4. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

5. Akcja „Lato w mieście 2022” prowadzona jest w budynku ogniska przy ul. Gruszczyńskiego 12 oraz w miejscach o których mowa w harmonogramie.

6. Dzieci odbierane są przy wejściu głównym do placówki II piętro.

7. Na zajęcia należy przyjść punktualnie.