Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2019/2020 W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ „175”

Kalendarz zatwierdzony do realizacji podczas rady pedagogicznej w dniu 12.09.2019 r.