Opisy zajęć

Biżuteria

Biżuteria

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej lubiących wszelaką aktywność artystyczną. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z szeroką gamą technik służących do zrobienia biżuterii takich jak: makrama, tkanie koralikami, ściegi koralikowe, filcowanie, szycie i wiele innych.
Szycie na maszynie

Szycie na maszynie

Zajęcia koła szycia na maszynie rozwijają umiejętności manualne i koordynację wzrokowo-motoryczną. Dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami szycia, krawiectwa. W poprzednich latach dzieci uszyły samodzielnie m.in.: stworki-potworki, etui na telefon, piórniki, podkładki na stół, torby na zakupy, biżuterię, poszewki na poduszki, ozdoby świąteczne, broszki w formie kwiatu. Na zajęciach wykorzystujemy tzw. „twórczy recykling” czyli wykorzystujemy niepotrzebne ubrania, koce itp.
Haft artystyczny

Haft artystyczny

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej lubiących wszelaką aktywność artystyczną. Na zajęciach dzieci zapoznają się ze ściegami podstawowymi takimi jak: ścieg przed igłą, za igłą, holbein, łańcuszek czy sznureczek. Dzieci zaawansowane uczą się atłaski, haftu cieniowanego, ściegów nakładanych i wielu innych technik hafciarskich. Przede wszystkim miło i twórczo spędzamy czas ćwicząc cierpliwość wytrwałość i precyzję.
Szycie zabawek

Szycie zabawek i inne robótki

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej lubiących wszelką aktywność twórczą.  W trakcie zajęć dzieci zapoznają sią z technikami szycia , nauczą się projektować  własne zabawki i konstruować do nich wykroje. Oprócz szycia, dzieci uczą się szydełkowania i dziergania na drutach oraz…dużej cierpliwości, wytrwałości i precyzji😄

dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Jak być rzetelnym dziennikarzem, jak być mądrym odbiorcą? Zajęcia koła dziennikarskiego są dedykowane głównie dzieciom starszym. W trakcie zajęć dzieci nauczą się przeprowadzać wywiady i pisać krótkie artykuły informacyjne. Będą śledzić różnego rodzaju programy publicystyczne oraz czasopisma tematyczne. Warsztaty mają na celu uwrażliwić dzieci na wszelkiego rodzaju przekazy medialne, którym bardzo często brakuje obiektywizmu przez co ich twórcy zręcznie poddają odbiorców manipulacji. Na zajęciach będą analizowane debaty, badane mechanizmy reklam, dekonspirowane braki dziennikarskiego obiektywizmu. Dzieci nauczą się rozpoznawać wszelkie triki autoprezentacyjne. Jednym słowem nauczą się być uważnymi odbiorcami wszelkich przekazów medialnych.

fortepian

Fortepian

Program zajęć muzycznych z zakresu gry na fortepianie i  keyboardzie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 18  roku życia. Zajęcia odbywają się indywidualnie jeden lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia grupowe w celu przygotowania zespołu do prezentacji np. konkursy i przeglądy muzyczne, występy szkolne odbywają się w zależności od potrzeb. Dzieci poznają technikę gry na w/w instrumentach oraz zapoznają się z tzw. żelaznym repertuarem muzyki poważnej i rozrywkowej. Oprócz gry na instrumentach uczniowie uczą się zasad muzyki oraz pogłębiają wiadomości z zakresu historii muzyki. Program adresowany jest do uczniów o różnych  zdolnościach muzycznych. Jego założeniem jest przygotowanie do kontaktu z muzyką, jej odbiorem, ukierunkowanie działań twórczych, pomoc w rozumieniu i przeżywania świata dźwięków i rytmu a także pomoc w komunikowaniu się i wyrażaniu siebie. Poprzez naukę gry na instrumencie uczeń pozna nie tylko techniki i sposoby wykonywania utworów muzycznych, ale także wartości kulturowe i aktywizujące wrażliwość. Zajęcia nauki gry na instrumencie są też pomocne w rozwijaniu nauki pisania, czytania, logicznego myślenia.
Gitaty

Gitara / Ukulele

Zajęcia nauki gry na gitarze/ukulele, przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. Na podstawowym poziomie uczniowie rozwijają umiejętności czytania nut oraz znajomość dźwięków i rytmów. Poznają różne sposoby akompaniamentu gitarowego na przykładzie utworów z repertuaru dobranego do chęci i predyspozycji ucznia. Lekcje odbywają się indywidualnie raz w tygodniu 30 minut. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie własnego instrumentu. Artykuł (kliknij)

Zajęcia - flet poprzeczny

Flet poprzeczny

Lekcje gry na flecie poprzecznym dedykowane są dzieciom od 7 roku życia. Program oparty jest zarówno o utwory muzyki rozrywkowej, jak i klasycznej. Podczas systematycznej pracy uczestnicy zajęć poznają wiele ciekawych znanych i lubianych utworów, począwszy od tych najprostszych do zaawansowanych. Dzieci przygotowywane są do wystąpień publicznych i udziału w konkursach muzycznych.
kaligrafia

Kaligrafia

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od drugiej klasy szkoły podstawowej lubiących pisać oraz interesujących się różnymi rodzajami i technikami pisania. Podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje pisma oraz  rozwiną sprawność manualną.
śpiewanie

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne dedykowane są dzieciom, które czują potrzebę śpiewania i chcą kształtować swój głos. Na zajęciach dzieci poznają elementarne zasady emisji głosu i dykcji oraz podstaw kształcenia słuchu i zasad muzyki. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie  pianina „na żywo”.  Dzieci wykonują różne ćwiczenia, które pozwalają im odkrywać własne możliwości i walory najdoskonalszego instrumentu muzycznego jakim jest głos ludzki. Repertuar realizowany na zajęciach to starannie wyselekcjonowane utwory zawierające ciekawe i ambitne teksty oraz  budowę melodyczno – rytmiczną. Uczestnicy zajęć prezentują swoje umiejętności podczas rożnego rodzaju uroczystości.
Zajęcia plastyczne

Plastyka

Zajęcia dedykowane są różnym grupom wiekowym. Na zajęciach plastyki uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne, zdobywają umiejętności wyrażania własnych emocji w procesie twórczym a także podnoszą samoocenę. Młodzi artyści rozwijają nie tylko zdolności manualne, ale również uczą się planowania i realizacji celu w etapach. Rozwijają pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację. W pracach malarskich, rysunkowych, kolażach uczniowie będą mogli wykazać się indywidualizmem i swobodą wypowiedzi a w twórczości plastycznej różnorodnością rozwiązań plastycznych. Na zajęciach uczniowie będą przygotowywani do udziału w konkursach plastycznych zgodnie z propozycjami lokalnymi i ogólnopolskimi.
Taniec

Taniec

Podczas zajęć tanecznych uczniowie poznają różnorodne techniki i style taneczne: tańce standardowe np. walc angielski, walc wiedeński lub latynoamerykańskie np.: samba, cha–cha oraz taniec sportowy i elementy tańca ludowego. Zajęcia będą miały na celu wprowadzić uczniów w świat muzyki i tańca poprzez zabawę. W tańcu łatwiej wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. W trakcie zajęć dzieci nauczą się rozwijać wspólne zainteresowania tańcem a także przełamywać bariery i nieśmiałość. Będą reprezentowały placówkę podczas tanecznych konkursów zewnętrznych oraz uświetniały uroczystości wewnętrzne placówki.
turystyka

Turystyka

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów. Są to niemal wyłącznie zajęcia terenowe, które wytwarzają nawyk czynnego, a zarazem twórczego spędzania wolnego czasu. Wizyty w różnych instytucjach kultury dają okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i umiejętności oraz poszerzania wiedzy zdobytej w szkole z zakresu historii i sztuki.
samorząd

Samorząd

Samorząd jest jednym z organów placówki. Do zadań samorządu należy stwarzanie warunków do wyzwolenia aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Do głównych zadań samorządu należy: kształtowanie umiejętności grupowego działania, pomoc w planowaniu życia i pracy ogniska, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, organizowanie wolnego czasu uczniom, współdziałanie z innymi organami ogniska w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do rozwoju oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji. Występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości. Samorząd opracowuje swój plan działań na każdy rok szkolny i uczestniczy we wszystkich uroczystościach ogniska.